JOB CAREERS

ร่วมงานกับเรา

OS Jobs

Online Station หาคนร่วมรันวงการเพิ่ม 20 ตำแหน่ง อยากเข้าวงการเกมมาทางนี้! เพราะเรารู้ว่ามีคนจำนวนมากอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในวงการเกม เพราะเรารู้ว่าเรามีความฝัน แต่บางครั้งเราก็รู้ว่าเราทำมันไม่ไหวเพราะคนเราไม่พอ เราจึงอยากหาผู้ร่วมอุดมการณ์เข้ามาร่วมกันรัน วงการกับ Online Station ภายใต้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด จะเด็กจบใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์แล้ว เราเปิดกว้าง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ทุกตำแหน่งปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพราะเราดูที่ทักษะ และความสามารถ แม้คุณจะมไม่ได้เรียนจบมาตรงสายก็ตาม ครั้งนี้เราเปิดรับแบบจัดหนัก 20 ตำแหน่งงาน รวม 37 อัตรา มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดวันเสาร์,อาทิตย์
(เข้า 9.00 น. – 18.00 น.)

ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต

วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10-15 วัน/ปี

เงินช่วยเหลือสมรส

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

กองทุนการกู้ยืมสำหรับพนักงาน
ที่ต้องการศึกษาต่อ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันหยุดนักขัตฤกษ์มากกว่า
15 วันต่อปี

JOBS OPPORTUNITIES

สนใจร่วมงาน

ส่งประวัติการทำงาน (Resume) พร้อมผลงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) มาที่ฝ่ายบุคคล

คุณจริญญา จำเริญพัฒน์
คุณยุพา ทองนพ (ฝ่ายบุคคล)
OS Jobs