JOB CAREERS

ร่วมงานกับเรา

OS Jobs

Online Station หาคนร่วมรันวงการเพิ่ม 20 ตำแหน่ง อยากเข้าวงการเกมมาทางนี้! เพราะเรารู้ว่ามีคนจำนวนมากอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในวงการเกม เพราะเรารู้ว่าเรามีความฝัน แต่บางครั้งเราก็รู้ว่าเราทำมันไม่ไหวเพราะคนเราไม่พอ เราจึงอยากหาผู้ร่วมอุดมการณ์เข้ามาร่วมกันรัน วงการกับ Online Station ภายใต้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด จะเด็กจบใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์แล้ว เราเปิดกว้าง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ทุกตำแหน่งปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพราะเราดูที่ทักษะ และความสามารถ แม้คุณจะมไม่ได้เรียนจบมาตรงสายก็ตาม ครั้งนี้เราเปิดรับแบบจัดหนัก 20 ตำแหน่งงาน รวม 37 อัตรา มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดวันเสาร์,อาทิตย์
(เข้า 9.00 น. – 18.00 น.)

ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต

วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10-15 วัน/ปี

เงินช่วยเหลือสมรส

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

กองทุนการกู้ยืมสำหรับพนักงาน
ที่ต้องการศึกษาต่อ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันหยุดนักขัตฤกษ์มากกว่า
15 วันต่อปี

JOBS OPPORTUNITIES

 • ทำหน้าที่บริหาร วางแผนทีมฝ่ายขายสื่อดิจิตอลต่างๆ ของบริษัทฯ (Website, Social Media, Video Content, Influencer Content) ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • โฟกัสกลุ่มลูกค้าประเภท Consumer Products ทั้ง Direct Consumer และ Agency
 • ทำหน้าที่บริหาร วางแผนทีมฝ่ายขายสื่อดิจิตอลต่างๆ ของบริษัทฯ (Website, Social Media, Video Content, Influencer Content) ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • โฟกัสกลุ่มลูกค้าประเภท International Game Publishers และ International Technology Companies
 • ต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลรับผิดชอบการขายโฆษณาออนไลน์ และงานขายประเภท Project Based
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกลุ่มบริษัทประเภท Consumer Products ในประเทศ เพื่อนำเสนองานขายโฆษณา และอัพเดตงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ดูแลรับผิดชอบการขายโฆษณาออนไลน์ และงานขายประเภท Project Based
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกลุ่มบริษัทประเภท International Game Publishers เพื่อนำเสนองานขายโฆษณา และอัพเดตงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนา Influencer ที่อยู่ในสังกัด Online Station Influencer Network (ทั้งในกลุ่มเกม, ไลฟ์สไตล์, บันเทิง, อาหาร, เด็กและครอบครัว, ความสวยความงาม)
 • ให้ความรู้และคำปรึกษากับ Influencer ในการพัฒนาด้านการทำคอนเท้นต์, โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค
 • บริหารจัดการตารางเวลาในการทำงานประเภท Sponsorship ของ Influencer ที่ดูแลรับผิดชอบ
 • ทำหน้าที่วางแผนพัฒนาสังกัด Online Station Influencer Network ทั้งในด้านการเพิ่มจำนวน Influencer ในแต่ละประเภทและการพัฒนาคุณภาพของ Influencer
 • หาโอกาสใหม่ใน การสร้างรายได้,การทำคอนเท้นต์,การประชาสัมพันธ์ ให้กับ Influencer ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจพาร์ทเนอร์หรือ Project ต่างๆ
 • ค้นหาและเชิญชวน Influencer หน้าใหม่เข้ามาอยู่ในสังกัด Online Station Influencer Network (ทั้งในกลุ่มเกม, ไลฟ์สไตล์, บันเทิง, อาหาร, เด็กและครอบครัว, ความสวยความงาม)
 • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 • หากมีความสนิทสนมกับ Influencer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลและพัฒนา Platform เพื่อให้ Influencer เข้าใช้งานมากที่สุด
 • ประสานงานกับทีมงานเพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนา Platform ให้ตรงตามเป้าหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาเครื่องมือใหม่มาอยู่ใน Platform
 • วิเคราะห์พฤติกรรมและข้อมูลผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา

นักวางแผนกลยุทธ์ การตลาดดิจิทัล เพื่อลูกค้าธุรกิจ

หน้าที่:

 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ลูกค้า คู่แข่ง ตลาด ผู้บริโภค เพื่อนำไปทำแผนกลยุทธ์
 • วางแผนกลยุทธ์ เชิงแคมเปญ หรือแผนระยะยาว (brand plan) กำหนดรายละเอียดการปฏิบัติการ ประมาณการเป้าหมาย ประสานงานกับทีมงาน เพื่อทำให้แผนงาน สมบูรณ์ เพื่อนำเสนอลูกค้า (business brands) ได้ตาม จุดประสงค์ของลูกค้า

หน้าที่ ต้องเพิ่ม:

 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องมี:

 • มีประสบการณ์ในการสร้างแผนกลยุทธ์ เพื่อเป้าหมายทางการตลาดของลูกค้า (ธุรกิจต่างๆ)​ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์จาก เอเยนซี่โฆษณา เอเยนซี่โฆษณาดิจิทัล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่ม ผลักดัน ในการสร้างแผนงาน ด้วยตนเองจนสำเร็จเพื่อนำเสนอลูกค้าได้
 • มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นต่างของผู้อื่น ให้เกียติเพื่อนร่วมงาน
 • มีความคล่องแคล่วในการ สร้างแผนกลยุทธ์ด้วย โปรแกรมนำเสนองาน เช่น พาวเวอร์พอยท์
 • มีความสามารถในการนำเสนอ (พรีเซนท์) เล่าเรื่อง อธิบาย ให้ผู้ฟังเข้าใจ ได้ง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น อย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือ

คุณสมบัติเสริมที่หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:

 • หากมีความรู้ หรือจบการศึกษา ในสาขาการตลาด หรือ MBA เอกทางด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจดิจิทัล หรือการตลาดดิจิทัล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสนใจ หรือความถนัด ในการใช้เครื่องมือเชิงสถิติ หรือการวิเคราะห์ดิจิทัล ในการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อหาอินไซท์ เพื่อศึกษาเทรนด์ หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำงาน กับแผนงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความสามารถทางด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ และเชี่ยวชาญเรื่องการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง SEO และสามารถสื่อสารผลการวิเคราะห์ออกมาให้ทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และนำไปปรับใช้ได้
 • ดูแล ออกแบบ เรียกข้อมูล และสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของฐานข้อมูล เช่น MySQL, MongoDB
 • มีความสามารถในการจัดการระบบ และใช้ Web Server ได้
 • ชอบที่จะเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big Data, Data Visualization Tools เป็นต้น
 • ทำหน้าที่ออกแบบบริการ (Services) สำหรับแอปพลิเคชั่น และเว็บแอปพลิเคชั่น
 • พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงระบบงานเก่าให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
 • สามารถพัฒนา Application Program Interface (API) ด้วยแนวคิดของสถาปัตยกรรมแบบ Microservices ได้
 • สามารถใช้ และเข้าใจ Javascript Framework/Library
 • มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Nodejs และ MongoDB สามารถเขียนแบบ OOP ได้
 • มี Code Readability ที่ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ตัดต่อวิดีโอคอนเท้นต์เพื่อลงใน Social Media (You Tube, Facebook)
 • สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อ และทำกราฟิกได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Adobe Premiere, Adobe After Effect, Final Cut เป็นต้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีประสบการณ์การทำช่อง You Tube มาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมงาน

ส่งประวัติการทำงาน (Resume) พร้อมผลงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) มาที่ฝ่ายบุคคล

คุณจริญญา จำเริญพัฒน์
คุณยุพา ทองนพ (ฝ่ายบุคคล)
OS Jobs